TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL

CÔNG TY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) là đơn vị chủ lực của Viettel để thực hiện mục tiêu trở thành hạt nhân của Tổ hợp Công nghiệp Quốc Phòng Công nghệ cao, là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất Quân sự, Thiết bị Viễn thông và Dân sự

tầm nhìn - sứ mệnh

TầM NHÌN

Mang lại sự đơn giản cho cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội an toàn, nơi vạn vật được kết nối thông minh

SỨ MỆNH

Góp phần đưa ngành công nghiệp quốc phòng Viettel và Việt Nam vươn tầm thế giới. Mang lại sự đơn giản cho cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội an toàn, nơi vạn vật được kết nối thông minh

Về vht

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) là đơn vị nghiên cứu sản xuất chủ lực của Viettel trong lĩnh vực quân sự và dân sự, tự tin làm chủ toàn trình từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, và kinh doanh sản phẩm với tầm nhìn trở thành một công ty công nghệ hiện đại, hàm lượng tri thức cao, có thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Các sản phẩm của Tổng Công ty dựa trên nền tảng công nghệ tiên phong (Pioneer Technologies), kiến tạo nên một hệ thống an ninh quốc phòng tin cậy để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, một mạng lưới kết nối vạn vật thông minh (5G, iOT, AI) để phát triển kinh tế – xã hội.

Với sứ mệnh “Mang lại sự đơn giản cho cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội an toàn, nơi vạn vật được kết nối thông minh”, chúng tôi tự tin bước đồng nhịp cùng các tập đoàn công nghệ lớn mạnh trên thế giới.

Tổng doanh thu lũy kế mang lại từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị công nghệ cao đến thời điểm hiện tại đạt trên 1 tỷ USD.

nền tảng ai camera

Nền tảng Camera trí tuệ nhân tạo của Viettel – Viettel AI Camera Platform là nền tảng hỗ trợ phát triển ứng dụng và giải pháp người dùng cuối dựa trên camera thông minh. Nền tảng hoạt động theo phương thức của một nền tảng sáng tạo, đóng vai trò là nền móng phát triển nên các ứng dụng thông minh cho 6 lĩnh vực trọng tâm: An ninh Căn hộ; Cửa hàng thông minh, Tòa nhà thông minh; Giao thông thông minh; Sản xuất thông minh; Nông nghiệp thông minh.
Viettel AI Camera Platform được đầu tư phát triển từ năm 2020 và hiện trở thành một trong những sản phẩm chiến lược của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel với sứ mệnh mang đến sự an toàn trong từng khoảnh khắc của người dân Việt Nam, chung tôi mong muốn hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để phát triển hoàn thiện nền tảng phục vụ cộng đồng.

các mốc phát triển quan trọng

Từ một đơn vị thuần nghiên cứu trở thành một đơn vị nghiên cứu kết hợp với sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

2014-2016

thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) hoạt động 3 lĩnh vực chính: công nghệ quân sự; công nghệ viễn thông và thiết bị dân dụng.

Tháng 01 2019

Là giai đoạn mới thành lập, tự lực nghiên cứu phát triển các sản phẩm đưa vào quá trình thử nghiệm thực tế

2011- 2013

Làm chủ công nghệ lõi, xây dựng các quy trình, quy chuẩn quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (AI, big data) tạo ra các sản phẩm đáp ứng mọi mặt nhu cầu của khách hàng mở đường cho kinh doanh quốc tế.

2017-2018

Là giai đoạn mới thành lập, tự lực nghiên cứu phát triển các sản phẩm đưa vào quá trình thử nghiệm thực tế

2011- 2013

Từ một đơn vị thuần nghiên cứu trở thành một đơn vị nghiên cứu kết hợp với sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

2014-2016

Làm chủ công nghệ lõi, xây dựng các quy trình, quy chuẩn quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (AI, big data) tạo ra các sản phẩm đáp ứng mọi mặt nhu cầu của khách hàng mở đường cho kinh doanh quốc tế.

2017-2018

thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) hoạt động 3 lĩnh vực chính: công nghệ quân sự; công nghệ viễn thông và thiết bị dân dụng.

Tháng 01 2019

liên hệ chúng tôi

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL
380 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.